Kávový boom na Kubě probíhal v prvních třech dekádách 19. století, ale už kolem roku 1830 začal klesat v důsledku španělského exportu produkce z ostrova. Ostatní státy dávaly na tuto komoditu vysoké daně a tím zvedaly ceny pro odběratelské země, jako je například USA, které se, vzhledem k této situaci, obrátily k dalším producentům kávy, v té době taktéž významným, jako jsou Brazílie, Kolumbie a jiným z regionu centrální Ameriky.

Přestože Kuba ztratila vedení jako vývozce kávy, zachovala si svou bonitu pěstování a vyjímečnost produktu, předávajíce tuto tradici jako ceremoniál, z pokolení na pokolení, až do současnosti. Dnes výroba elitní kávy jemných vlastností není povolena všem výrobcům. Právě proto pouze znalci kávy vědí o existenci vzácné perly - kubánské kávy.